Spolek Česká welzlologická a cestovatelská společnost je registrovaný ve spolkovém rejstříku spisová značka L 9968, vedený u Krajského soudu v Ostravě  IČO: 22769561

Podporuje nás

O ČESKÉ WELZLOLOGICKÉ A CESTOVATELSKÉ SPOLEČNOSTI

ČWCS založili  Josef Albrecht, Josef Lukáš a Martin Strouhal. Cílem bylo zejména bádat o osobě polárník a cestovatele Jana Eskymo Welzla, ale také propagovat svobodu cestování, dokumentovat a popularizovat život v různých částech světa.

 

Josef Lukáš

horolezec,

Lyžar,

vědec

Josef Albrecht

dramaturg ČT

novinář

Martin Strouhal

Předseda ČWCS

režisér

kameraman

www.strouhal.cz

 

Členové ČWCS se aktivně účastnily mnoha kulturních a společenských a stály u zrodu například:

· welzlování v Zábřeze

· Televizních dokumentů o Janu Welzlovi a welzlování

· Knih o Janu Eskymo Welzlovi

· Účastnili se expedic za poznáním po celém světě

· Působili na různých přednáškách a popularizačních akcích, účastnili se filmových festivalů

Emeritní profesor

Rudy Krejčí

University of Fairbanks, Alaska, USA

Čestný předseda

České welzlologické a cestovatelské společnosti

Zaoblený obdélník: Aljaška 2008
Zaoblený obdélník: Alpamayo 2013
Zaoblený obdélník: Sibiř 2013
Zaoblený obdélník: Akce/Expedice

Jiří Vladař

cestovatel

Jan Kalman

cestovatel

Významní příznivci

a podporovatelé ČWCS