Spolek Česká welzlologická a cestovatelská společnost je registrovaný ve spolkovém rejstříku spisová značka L 9968, vedený u Krajského soudu v Ostravě  IČO: 22769561

Podporuje nás

EXPEDICE SIBIŘ—NOVOSIBIRSKÉ OSTROVY

V roce 2012 se uskutečnila převratná expedice na Novosibirské ostrovy.

Na ostrovech jsme chtěli bádat po jeskyni jana Welzla a prokázat, že zde žil.

I když jsme pro nepřízeň počasí na ostrovy nakonec nedorazili, dosáhli jsme

míst vysoko nad polárním kruhem, kam Welzl zajížděl. Poznali jsme Ust-Jansk

a Kazačí a navštívili poštovní stanici na řece Léně, kudy Welzl procházel kolem

roku 1894. I když jsme v tomto roce Ljachovského ostrova nedosáhly, expedice

přinesla nové převratné poznatky a doplnila bádání welzlologů. V osadě Kazačí

jsme umístili pamětní desku Jana Welzla na pomník dobyvatelů Arktidy

napsanou ve třech jazycích—česky, rusky a anglicky.

Tisková zpráva z expedice  Více o expedici v knize Svoboda pod bodem mrazu

Chose ukazuje cíl expedice na objevené mapě Jana Welzla

Vedoucí expedice Martin Strouhal okusuje mamutí kost v jeskyni, kterou považujeme za původně Welzlovu

Večer na břehu řeky Jany u Ust-Jansku

Umístění pamětní desky Jana Welzla v Kazačí

Cesta po řece Janě poblíž moře Laptěvů

Zaoblený obdélník: Aljaška 2008
Zaoblený obdélník: Alpamayo 2013
Zaoblený obdélník: Sibiř 2013
Zaoblený obdélník: Akce/Expedice