Spolek Česká welzlologická a cestovatelská společnost je registrovaný ve spolkovém rejstříku spisová značka L 9968, vedený u Krajského soudu v Ostravě  IČO: 22769561

Podporuje nás

ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na stánkách České welzlologické

a cestovatelské společnosti!

Tyto stránky mají za cíl informovat veřejnost o činnosti našeho občanského sdružení a současně propagovat cíle, pro které bylo sdružení založeno 18.9. 2011.

HLAVNÍ CÍLE A POSLÁNÍ ČWCS JSOU

· vědeckého bádání a výzkumem osoby Jana Eskymo Welzla, jakožto významného českého cestovatele, spisovatele a vynálezce

· pořádání kulturních akcí propagujících osobu Jana Eskymo Welzla

· propagace cestovního ruchu, města Zábřeha jakožto rodiště Jana Eskymo Welzla, Olomouckého kraje a České republiky a to u nás i v zahraničí

· výzkumu a popularizace dalších významných osob a cestovatelů československé historie

· propagace myšlenek svobodného cestování a poznávání naší planety

· organizace sportovních akcí spojených s outdoorovými aktivitami

· realizace projektů, které dokumentují a prezentují změny a vývoj kulturních hodnot ve společnosti, proměny životního prostředí a souvislosti s naší společností, život a osudy jednotlivců, komunit, organizací i společností v českém, středoevropském i evropském či celosvětovém kontextu, v minulosti i současnosti

· realizací vzdělávacích programů a publikační činnosti, které jsou určeny pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie ve výše uvedených oblastech činnosti sdružení

· realizací multimediálních, televizních a filmových projektů; a jejich distribucí

· ŠÍŘENÍ DOBRÉ NÁLADY A TROCHA RECESE, KTERÁ K JANU ESKYMO WELZLOVI NEODLUČITELNÉ PATŘÍ

Rozdílné tváře Sibiře ( vlevo se jedná pravděpodobně o pravnuka Jana Eskymo Welzla, který byl objeven mezi UST-JANSKEM a osadou KAZAČÍ v roce 2002. živí se rybařením a po svém pradědovi zdědil nějaké zámečnické nářadí a tak často opravuje lovecké pasti

Členové ČWCS na Lenských štolbech

u Jakutska

Zaoblený obdélník: Aljaška 2008
Zaoblený obdélník: Jakutsko 2016
Zaoblený obdélník: Sibiř 2013
Zaoblený obdélník: Akce/Expedice

Předseda ČWCS JWDr. Martin Strouhal

během zasedání ČWCS